Loneworker Protectie - Personal Position Alarm (PPA)

Voor persoonsbeveiliging draagt u uw Personal Position Alarm – PPA bij zich. De alarmcentrale kan het volgsysteem vervolgens 24 uur per dag bewaken. De alarmcentrale kan aan de hand van coördinaten en een geografisch overzicht de positie van het object tot op 10 meter nauwkeurig vaststellen. Afhankelijk van uw keuze van alarmcentrale, zouden landsgrenzen hierbij geen probleem moeten geven. De alarmcentrale ontvangt bijvoorbeeld direct een melding bij (poging tot) diefstal of paniek. Ook kan een mobiel object continu of gedurende een afgesproken tijd worden gevolgd, in geval van bijvoorbeeld een waardevol transport geen overbodige luxe.

 

1. Probleemstelling

Een aantal publieke dienstverleners bezoekt de doelgroep in de eigen woonomgeving. Denk daarbij aan medewerkers van uitkeringsinstanties, huisartsen, wijkverpleegkundigen, huismeesters, woonconsulenten, milieucontroleurs, woningbouwverenigingen, ambtenaren die belast zijn met het verlenen van vergunningen, etc.

 

Tijdens deze werkzaamheden lopen de medewerkers een bijzonder risico. Ze begeven zich immers op het terrein van een ander en beschikken niet of nauwelijks over adequate signalering of alarmeringsmogelijkheden waarmee collega’s of hulpdiensten in tijden van nood te hulp kunnen worden geroepen.

 

2. Hoe werkt het systeem?

Het systeem bestaat uit twee voorzieningen, te weten:

2.1 Een toestel dat bij het lichaam gedragen wordt en dat de functies van gps/gprs/gsm combineert. Bij activering van dit toestel ontstaat er een luister en/of een spreek- luister verbinding met de alarmcentrale die bovendien de gps-positie van het toestel kan vaststellen.

2.2 Een opvolgingsprocedure bij activering van het toestel. De opvolging vindt plaats door de alarmcentrale. Deze alarmcentrale is daar speciaal toe ingericht.

 

Een toestel heeft echter ook beperkingen. Het apparaat geeft de positie in een plat vlak. Het geeft dus geen informatie over de etage waarop een situatie speelt. Als u het apparaat in probleemflats wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor de veiligheid van uw huismeesters, dan zou dit een beperking kunnen opleveren.

 

3. Wat is de opvolgingsprocedure?

De opvolgingsprocedure na activering van het toestel is als volgt:

 

De alarmcentrale volgt gedurende maximaal 99 seconden het gesprek dat de medewerker voert, terwijl vastgesteld wordt op welke gps- locatie het alarm is geactiveerd.

 

Als de alarmcentrale een beeld van de situatie heeft, wordt gekozen uit een van de volgende opties:

  • De werkgever wordt gebeld op een afgesproken nummer. De verdere afhandeling wordt aan de werkgever overgelaten.
  • Er wordt een ambulante beveiligingseenheid (surveillanceteam) naar de betreffende locatie gedirigeerd. Deze eenheid neemt ter plekke poolshoogte. Deze surveillancedienst is optioneel en tegen meerprijs beschikbaar.
  • De politie wordt direct ingeschakeld als daar blijkens het gesprek aanleiding toe is. De spreek- luisterverbinding kan eventueel worden doorgezet naar de meldkamer van de politie.

 

Let op: het hierboven genoemde opvolgingsprotocol wordt altijd in overleg met de klant vastgesteld, binnen de mogelijkheden van het gebruikte toestel en de geldende procedures binnen de alarmcentrale.