Intrinsieke veiligheid

Bij alle mobiele apparatuur die wij leveren staat veiligheid hoog aangeschreven. Elektrische apparatuur voldoet aan alle hoge normen voor veiligheid.
De intrinsieke veiligheid, die in de apparatuur is ingebouwd, kan bestaan uit de volgende elementen.


Voorkeurtoestand

Een intrinsiek veilig apparaat is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Wanneer een belangrijk onderdeel defect zou raken wordt het apparaat automatisch in een voorkeurtoestand gezet, waardoor het apparaat veilig is. De gebruiker loopt geen veiligheidsrisico in het gebruik.


Elektrisch materiaal

In omgevingen met ontploffingsgevaar is intrinsieke veiligheid een voorwaarde voor het gebruik van apparatuur. De eisen gelden dan voor de totale stroomketen (het totale systeem), zoals het apparaat zelf, bekabeling, oplaadapparatuur en dergelijke.


Richtlijnen en normen

De richtlijnen en normen voor intrinsieke veiligheid zijn vastgelegd in onder andere de ATEX richtlijn, de Europese norm EN 60079-11:2007 en de norm DIN 19234.
Neem voor meer informatie contact met ons op.