Atex

Zonering

Sinds 1 juli 2006 is de ATEX 137 wetgeving van kracht voor alle installaties die in mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen staan.

Voor alle bedrijven en organisaties (ongeacht of zij gebruik maken van installaties van vóór of ná 1 juli 2003) waar personen werken in een potentieel explosiegevaarlijkatex logo-color omgeving is de ATEX 137 via de Arbo-wet van toepassing. Hieruit volgt de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheids-document (EVD) als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

Een belangrijk onderdeel van de EVD is de zonering

 
Toelichting op zonering.
 
Men maakt onderscheidt in drie verschillende zones, voor zowel gas als stof. Voor gas worden de zones ingedeeld in de zones 0, 1 en 2.
Voor stof worden de zones ingedeeld in de zones 20, 21 en 22, waarvan 20 de gevaarlijkste zone is en zone 22 het minst gevaarlijke.
 
Zone 0 of 20: Een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is (continue gevarenbron).
 
Zone 1 of 21: Een plaats waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht, tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron (primaire gevarenbron) en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof (continue stofafzetting). Uitgangspunt: Een plaats waar gedurende in totaal 10 tot 1000 uur per jaar een explosieve atmosfeer in lucht aanwezig is of een plaats waar stofafzetting in totaal meer dan 1000 uur per jaar aanwezig is.
 
Zone 2 of 22: Een plaats waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron (secundaire gevarenbron) en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof (primaire stofafzetting). Uitgangspunt: Een plaats waar gedurende in totaal minder dan 10 uur per jaar een explosieve atmosfeer in lucht aanwezig is of een plaats waar stofafzetting in totaal minder dan 1000 uur per jaar aanwezig is.Antex